Assembléias

Resultado Assembléia 23/10/2015

Resultado Assembléia 23/10/2015

Grupo Cota Tipo
3020 320 Sorteio
3028 388 Lance
3028 441 Sorteio
3029 113 Sorteio
3029 114 Sorteio
3029 288 Lance
3030 59 Sorteio
3031 29 Sorteio
3032 47 Sorteio